آخرین اشعار

غزل 7 سودی

لطفاً غزیده [صوفی بیا ] را مطالعه فرمائید

‌یکشنبه‌، 22 اردیبهشت 1398 0 دیدگاه
غزل 430 سودی

حافظ بزرگترین ارباب هنر تاریخ بشر است آسمان هم نتوانست این ارباب هنر را بشکند

‌یکشنبه‌، 22 بهمن 1396 0 دیدگاه
غزل 512 سودی

چه توقع ز جهان گذران میداری؟

‌سه‌شنبه‌، 27 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 0 سودی

حافظ پادشاهان به چاپلوس نیازمندند نه تو

‌سه‌شنبه‌، 27 مهر 1395 0 دیدگاه