آخرین اشعار

غزل 552 سودی

خیال سبز نقش بسته ام جـــــایی

‌شنبه‌، 02 مرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 392 سودی

بکوری چشم عماد فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم

‌شنبه‌، 02 مرداد 1395 0 دیدگاه
غزل 402 سودی

چو غنچه بیاد مجلس شاه پیاله گیرم

‌پنجشنبه‌، 31 تیر 1395 0 دیدگاه
غزل 315 سودی

جام زر بحافظ شب زنده دار بخش

‌چهار‌شنبه‌، 30 تیر 1395 0 دیدگاه
غزل 450 سودی

خرم شد از ملاحت شجاع دوران پادشاهی

‌سه‌شنبه‌، 29 تیر 1395 0 دیدگاه
غزل 480 سودی

پاک و صافی شو واز چاه طبیعت بدرای

‌یکشنبه‌، 27 تیر 1395 0 دیدگاه
غزل 521 سودی

از خلوتم بخانة خمار میــــکشی

‌شنبه‌، 26 تیر 1395 0 دیدگاه
غزل 502 سودی

جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست

‌چهار‌شنبه‌، 23 تیر 1395 0 دیدگاه

آخرین نوشته‌ها