آخرین اشعار

غزل 330 سودی

حافظ ؛ خزینه ای دارد ز گنج قارون بیش

‌یکشنبه‌، 18 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 331 سودی

اگر دنیا را آب بپوشاند حافظ عارف سالم می ماند ولی شجاع می میرد

‌یکشنبه‌، 18 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 354 سودی

شاه یحیای دزدِ مسکین مگس ، مَلکِ عالمِ عادِل شده است

‌یکشنبه‌، 18 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 333 سودی

باده آتش تیز است و پختگان در جوش

‌شنبه‌، 17 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 363 سودی

تو ترحم نکنی بر من بیدل

‌شنبه‌، 17 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 326 سودی

راز می فروش، رمزی نشنوی؟ آشنا و بیگانه، محرم و نامحرم، نوشته های حافظ دفتر اشعار است یا اسرار

‌شنبه‌، 17 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 296 سودی

حافظ طلای تمام عیار است

‌پنجشنبه‌، 15 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 362 سودی

زلف اسحاق از برای دلبری دام گسترده است.

‌پنجشنبه‌، 15 بهمن 1394 0 دیدگاه

آخرین نوشته‌ها