آخرین اشعار

غزل 272 سودی

شاه شجاع با اعدام حافظ موافقت کرده بوده است

‌چهار‌شنبه‌، 11 شهریور 1394 0 دیدگاه
غزل 251 سودی

کشف زنجیره [اگر خدا بخواهد شجاع به شیراز بیاید ] بر شما مبارک باد

‌چهار‌شنبه‌، 11 شهریور 1394 0 دیدگاه
غزل 261 سودی

از سرودهای اسرار آمیز حافظ است

‌دوشنبه‌، 09 شهریور 1394 0 دیدگاه
غزل 231 سودی

راه فهم حافظ خواندن غزیده هاست [غزیده یار حور سرشت]

‌دوشنبه‌، 09 شهریور 1394 0 دیدگاه
غزل 497 سودی

راز فهم اشعار حافظ در غزیده ها نهفته است-لطفاً غزیدة [اسرار عشق و مستی] را مطالعه فرمائید

‌دوشنبه‌، 09 شهریور 1394 0 دیدگاه

آخرین نوشته‌ها