آخرین اشعار

غزل 334 سودی

قیمت در گرانمایه چه دانند عــوام

‌شنبه‌، 24 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 341 سودی

بهر حالتی دور شاه شجاع بهین اوضاست

‌شنبه‌، 24 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 334 سودی

قیمت در گرانمایه چه دانند عــوام

‌شنبه‌، 24 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 340 سودی

حافظ نمی شنوید بوی خیر از آن اوضاع

‌پنجشنبه‌، 22 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 330 سودی

حافظ ؛ خزینه ای دارد ز گنج قارون بیش

‌یکشنبه‌، 18 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 331 سودی

اگر دنیا را آب بپوشاند حافظ عارف سالم می ماند ولی شجاع می میرد

‌یکشنبه‌، 18 بهمن 1394 0 دیدگاه
غزل 354 سودی

شاه یحیای دزدِ مسکین مگس ، مَلکِ عالمِ عادِل شده است

‌یکشنبه‌، 18 بهمن 1394 0 دیدگاه

آخرین نوشته‌ها