آخرین اشعار

غزل 430 سودی

حافظ بزرگترین ارباب هنر تاریخ بشر است آسمان هم نتوانست این ارباب هنر را بشکند

‌یکشنبه‌، 22 بهمن 1396 0 دیدگاه
غزل 512 سودی

چه توقع ز جهان گذران میداری؟

‌سه‌شنبه‌، 27 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 0 سودی

حافظ پادشاهان به چاپلوس نیازمندند نه تو

‌سه‌شنبه‌، 27 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 523 سودی

که زاد راه روان چستی و چالاکی

‌سه‌شنبه‌، 20 مهر 1395 0 دیدگاه