آخرین اشعار

غزل 288 سودی

زنجیره غزلیات کشتی نشسته گانیم ( هنوز مرتب نشده )

‌پنجشنبه‌، 05 آذر 1394 0 دیدگاه
غزل 254 سودی

لطفاً غزیده پادشه جرم حافظ بخشید را مطالعه فرمائید

‌سه‌شنبه‌، 03 آذر 1394 0 دیدگاه
غزل 252 سودی

لطفاً غزیده [ اگر خدا بخواهد شجاع بر آید ] را مطالعه فرمائید

‌سه‌شنبه‌، 03 آذر 1394 0 دیدگاه
غزل 245 سودی

لطفا غزیده [ خواجه توران چه شود ] را مطالعه فرمائید

‌سه‌شنبه‌، 03 آذر 1394 0 دیدگاه
غزل 243 سودی

خواجه جلال الدین تورانشاه صدراعظم شاه شجاع مردی که حافظ او را از صمیم قلب دوست دارد در جلسه دادگاه او سکوت کرده

‌سه‌شنبه‌، 03 آذر 1394 0 دیدگاه
غزل 253 سودی

لطفا غزیدة [ اگر خدا بخواهد شجاع برآید] را مطالعه فرمائید

‌دوشنبه‌، 02 آذر 1394 0 دیدگاه

آخرین نوشته‌ها