آخرین اشعار

غزل 171 سودی

سلسله غزلیات حافظ عیار

‌شنبه‌، 11 مهر 1394 0 دیدگاه
غزل 158 سودی

لطفاً غزیده [طلب جام جم ] را مطالعه فرمائید

‌شنبه‌، 11 مهر 1394 0 دیدگاه
غزل 386 سودی

لطفاً غزیده [شجاع ایاز منی] را مطالعه فرمائید

‌پنجشنبه‌، 09 مهر 1394 0 دیدگاه
غزل 7 سودی

لطفاً غزیده [صوفی بیا ] را مطالعه فرمائید

‌پنجشنبه‌، 09 مهر 1394 0 دیدگاه
غزل 476 سودی

لطفاً غزیده [ الحکم الله] را مطالعه فرمائید

‌شنبه‌، 04 مهر 1394 0 دیدگاه
غزل 205 سودی

شجاع باز آید – محمود بمیرد

‌شنبه‌، 04 مهر 1394 0 دیدگاه
غزل 207 سودی

[فخرالدین] مولانا عبدالصمد برای نجات حافظ از اعدام وساطت میکند

‌شنبه‌، 04 مهر 1394 0 دیدگاه