آخرین اشعار

غزل 430 سودی

حافظ بزرگترین ارباب هنر تاریخ بشر است آسمان هم نتوانست این ارباب هنر را بشکند

‌یکشنبه‌، 22 بهمن 1396 0 دیدگاه
غزل 512 سودی

چه توقع ز جهان گذران میداری؟

‌سه‌شنبه‌، 27 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 0 سودی

حافظ پادشاهان به چاپلوس نیازمندند نه تو

‌سه‌شنبه‌، 27 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 523 سودی

که زاد راه روان چستی و چالاکی

‌سه‌شنبه‌، 20 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 533 سودی

زِ مالِ وَقف̊ نَبینی بِنامِ مَن̊ دِر̊ می̊

‌پنجشنبه‌، 15 مهر 1395 1 دیدگاه
غزل 522 سودی

وصال اسحاق روز ی من نیست

‌پنجشنبه‌، 15 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 527 سودی

مدار کون دارد هزار عیب و ندارد تفضلی

‌پنجشنبه‌، 08 مهر 1395 0 دیدگاه
غزل 516 سودی

بعجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

‌سه‌شنبه‌، 06 مهر 1395 0 دیدگاه