غزیدهاِی هَمِه شِکلِ تُو مَطبُوع و هَمِه جای تُو خُوش دِلِم اَز عِشوِة یاقُوت شِکَر خای تُو خُوش(غزیده فقط بخاطر تو)

اِی هَمِه شِکلِ تُو مَطبُوع و هَمِه جای تُو خُوش دِلِم اَز عِشوِة یاقُوت شِکَر خای تُو خُوش(غزیده فقط بخاطر تو)

904تعداد نمایش:
1394/11/01تاریخ:
غزل 327سودی: این [تو] که در 7 بیت غزل 15 بار عاشقانه به او اشاره شده، همه جای او خوش است حافظ عاشق و بتولای او  دلخوش است کسی نیست مگر جلال الدین شجاع که حافظ در طلب اوست تا بتولای او امیر مبارز را برکنار کند. ب1: همه شکل همه جای شجاع و لب سرخ و شیرینش خوش- ب2: او جوانی 25 ساله همچون گل نوشکفته است- ب3: ناز شیرین خط و خال ملیح چشم و ابروی زیبا قد وبالای او هم خوش است- ب4: او در نظر حافظ گلستانست که زلف بسیار معطر دارد- ب5: حافظ عاشق و بیمار اوست درمان دردش مردن در برابر چشم اوست- ب6: حافظ عاشق اوست و رسیدن به او مرگبار است ولی به تماشای او می ارزد- ب7: حافظ خطرات را بجان  می خرد چون شجاع می تواند او را به اهدافش برساند.
این غزیده از گروه غزلیات خانة بی تشویش است که حافظ تنها  شجاع را کنار آب و پای دریخت بید در یک شب مهتابی بستری نموده تا یک لیتر گلاب شیرین در رگهای او پنهان کند

 غزل327سودی  ای همه شکل[تو] مطبوع و همه جای [تو] خوش  دلم از عشوة یاقوت شکر خای [تو] خوش
 2-  همجو گلبرگ طری هست وجود[تو] ظریف  همچو سرو چمن خلد سرا پای [تو] خوش
 3-  شیوة ناز [تو]شیرین خط و خال [تو] مــلیح  چشم و ابروی [تو] زیبا و قد و بالای [تو] خـوش
 4-  هم گلستان خیالم ز [تو] پر نفش و نـــگار  هم مشام دلم از زلف سمنسای [تو] خـوش
 5-  پیش چشم [تو] بمیرم که بــــدان بیماری  میکند درد مرا از رخ زیبای [تو] خــــوش
 6-  در ره عشق که از سیل بـــلا نیست گذار  میکنم خاطر خود را بتماشای [تو] خــوش
 7-  در بیــابان طلب گر چه زهر سو خطریست  میرود حافظ بیدل بتولای [تو]  خـــــوش
غزل328 سودی: محل بستری نمودن [دلبر شیرین] پای درخت بید و کنار آب رکناباد است - ب2: حافظ! بخت به تو روکردده روزگاری خوش داری قدر آنرا بدان- ب3: اگر عاشق دلبری خوش هستی باید مانند اسفند روی منفجر شوی (بترکی)- ب4: تا میتوانیم برای دلبرخوشم شعر زیبا   می سرایم- ب5: بدانید من در شب تاریک و مهتابی دلبرخوش را کنار جویبار بستری نموده ام و به اهمیت موضوع کاملاً واقفم- ب6: در حال پنهان کردن گلاب در رگ  او چشمان شجاع  بسیار زیباتر میشود و عقل از سر آدم بدرمی رود- ب7: احتمال دارد منظور این باشد حافظ برای به لذت برکناری امیر مبارز دیر دست بکار شدی می بایست زودتر شجاع شنگول را بکار می گرفتی. 
تنها شجاع را در شب تاریک و هوای خوب به کنار آب رکناباد پای درخت بید بردم فقط من و او هستیم با چشمانی زیبا و صورتی خوش شراب می ریزد و منهم اشعار زیبائی مانند عروس برایش می سرایم.
 غزل328سودی  کنار آب و پای بید و طبع شعر و یـاری خوش  معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش
 2-  الا ای دولت طالع که قدر وقت میــدانی  گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش
 3-  هر آنکس را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست  سپندی گو بر آتش نه که داری کارو باری  خوش 10 
 4-  عروس طبع را زیور ز فکر بکر می بــندم  بود کز نقش ایامم بدست افتد نگاری  خوش 11 
 5-  شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بـستان  که مهتابی دلفروزست و طرف جویباری  خوش 12 
 6-  میی در کاسة چشمست ســاقی را بنامیزد  که مستی میدهد با عقل  و می آرد خماری   خوش 13 
 7-  بغفلت عمر شد حافظ بیا با ما بمــــیخانه  که شنگولان خوشباشت بیاموزند کار   خـوش 14 
درحضور اندیشه
چنین که اوضاع پیش میرود حدس زده میشود که دیوان اشعار حافظ را تبدیل به یک رمان تاریخی بکنیم آیا در این صورت خوش خواهد بود یا در آن صورت؟ بمصداق این ضرب المثل به شخصی گفتند خربزه میخوری یا هندوانه فرمود هردوانه هردوانه، خربزه حافظ که شیرین است. انشاالله هندوانة ای هم که پرورش داده میشود هم سرخ باشد هم شیرین تا نور علی نور گردد.
در مورد غزیده [فقط بخاطر تو] ابتدا باید غزیدة خانة بی تَشویش ، غزیده ترک شیرازی را مطالعه نمود ولی با مطالعه پراکنده هم حق مطلب ادا نخواهد شد وقتی به نتیجه خواهیم رسید که نوشتن پیرامون تمام غزلیات و دیگر سرود ها به پایان برسد، طبقه بندی و فصل بندی شود،تواریخ احتمالی کنونی بازنگری گردد نقادیهای عالمانه بعمل آمد. فعلاً بهمین مختصر بسنده می کنیم.
شناسه غزیده
غزیده از گروه غزلیات خانه بی تشویش است. اینار حافظ 41 ساله شجاع 25 ساله را شبی تاریک در هوایی خوب با شرابی کافی به کنار آب رکناباد و پای درخت بید می برد برای او چنین غزل خوش می سراید.
طبقه بندی غزیده
غزیده [فقط بخاطر تو]/ سلسله غزلیات خانه بی تشویش/ فصل حافظ- شجاع

سیاوش ایزدی         WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM             فاطمه سهرابی
انتشار 1/11/1394 ش / 11/04/1437 ق /  21/1/2016 سه پنجم