رباعیاتتو بَدری و خورشید تو را بَندِه شُدَه ست تا بَندِه ی تو شُدَه ست تابَندِه شُدَه ست (رباعی)

تو بَدری و خورشید تو را بَندِه شُدَه ست تا بَندِه ی تو شُدَه ست تابَندِه شُدَه ست (رباعی)

1,883تعداد نمایش:
1394/07/09تاریخ:
لطفاً زنجیرک [ماه شعبان] را مطالعه فرمائید
 1-  تو بدری وخورشید تورا بنده شده ست  تا بنده ی تو شدست ، تابنده شده ست  
 2-  زان روی که از شعاع  نور رخ  تو  خورشید منیر و ماه  تابنده  شده ست  
بدواً برای خشنودی امام قائم (عج) بعداً برای شادی روح (سودی) شارح ترک زبان بسیار معتقد به مذهب تسنن دیوان خواجه و علامه قزوینی و دکتر غنی همچنین دوست زاهد عاشق پاک باخته چهارده معصوم آقای دکتر سید احمد شفیعی جندقی(ساعت 37 : 3 دقیقه بامداد سه شنبه 19/10/92 ش 7/2/1435ق 19/1/2014م تقریباً با 760 سال قمری تاخیر این سطور را چنان با جسارت و قاطعیت و به چهار زبان می نویسم که تا پایان تاریخ بماند و به تمام اما و اگرها پایان دهد. 
درحضور خواجه - درحضور خواننده

 بیت1رباعی  تو بدری وخورشید تورا بنده شده ست  تا بنده ی تو شدست ، تابنده شده ست  
تو: امام قائم (عج)- بدر: قرص کامل ماه- بدری: ماه تمام هستی- و: حرف ربط- خورشید: آفتاب- تو را: امام قائم را- بنده: غلام- ست: مخفف است- شدست: شده است. 
مَهدی تو ماهی و خورشید بنده توست  ، خورشید  از ان لحظه ای که بنده تو شد توانست نور تولید کند. 
 بیت2رباعی  زان روی که از شعاع  نور رخ  تو  خورشید منیر و ماه  تابنده  شده ست  
ز: از- آنروی: ترکیب آن + روی- آن : اشاره به دور- روی: جهت- که: حرف ربط- شعاع: پرتو- نور: روشنائی متشکل از فُنون- رخ: چهره ، صورت ، جمال- تو: امام قائم- خورشید: sun = گون = شمس- منیر: نوردهنده ، تولید کننده نور ، منبع نور- و: حرف ربط- ماه: moon = آی = قمر- تابنده:برگردان کننده نور. غرض از معنی نمودن لغات بدین شکل فضل فروشی نیست بلکه فریادی است ماندگار در زیرگنبد دوار. 
زیرا از نور جمال مهدی خورشید نور تولید کرد و ماه از خورشید نور گرفت و به ما تابانید.
درحضور اندیشه
از تاریخ رحلت حافظ 643 ق می گذرد فارسی زبانان بسیاری همچنین غیر فارسی زبانان از جمله خلد آشیان روان شاد سودی که ترک زبان ، اهل تسنن معتقدی است حافظ را خوانده از آن لذت برده اند به راستی حافظ را نشناخته اند و تا این ساعت که این نثر بحق نوشته می شود در مذهب خواجه تا بدانجا  تردید کرده اند که در زمان شاه طهماسب جمعی در صدد (زوال) مدفن او بودند اما : 
غزل279(تحریف ازایزدی)  خوشا  حافظ و وصف  بی  مثالش  خـــدای او نگه داشت از زوالش  
تردید در مذهب حافظ همچنان ادامه داشته تا جائیکه روان شاد علامه قزوینی در کتاب تاریخ عصر حافظ نوشته دکتر غنی صفحه 210 تردید را به اوج رسانیده آرزو نموده که حافظ شیعه و توشه ای برای آخرتش فراهم نموده باشد در این ساعت آرزوی او و همه علاقمندان به حافظ برآورده و همه بدانند توشه او برای آخرت چنان پر است که اگر کسی دیوان او را با ترجمه ایزدی بخواند و تعمق و ادراک کند بی تردید بی اغراق: 
غزل80(تحریف کامل ایزدی)  هر که امروز به کف آرد جلدی  یک سر زین خــرآباد بردنش به بهشت  
القصه:اگررباعی فوق رادرکنارغزل 164 که حافظ به مناسبت جشن نیمه شعبان سروده ودرمعنی نمودن آن غزل مفصلاً نوشته شده بگذاریم کج اندیش ترین خواننده به راه راست آمده واگروجدان بیدارداشته باشددستش را تاعرش اعلی بالا خواهد برد: 
 غزل180سودی  [ماه  شعبان منه  از  دست  قدح  کاین خورشید]  از نظر تا شب عید رمضان  خواهد  شد  
بیت1رباعی  [تو بدری (ماه تمامی)وخورشید تورا بنده شده ست]  تا بنده ی تو شده ست تابنده شده ست  
بدرِ ماه شعبان همان کسی است که پانزدهم ماه شعبان پای به عرصه وجود جاوید گذاشته و برای نجات بشریت خواهد آمد. 
طبقه بندی
سلسله اشعار مذهب حافظ

  برگردان نهائی19/10/92 ش  7/2/1435 ق  9/1/2014 م 
                                    WWW.DARHOZOOREKHAJEHAFEZ.COM                                   
           سیاوش ایزدی