1394/02/26تاریخ:
غزل 2871 سودی

پَرِ جِبرِئیل را اینجا بِسوزَند بِدان تا کَودَکان آتَش فُروزَند

1 درين وادي به بانگ سيل بشنو که صد من خون معصومان به يک جو
2 پـر جبريل را ايـنجا بـسوزند بـدان تـا کـودکان آتـش فــروزنـد
3 سخن گفتن را يار است اينجا تَـعـالَي الله چه استـفـفاست ايـنـجا

بستر تاریخی

ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا (ع)

در حضور خواجه، در حضور خواننده

بیت 1 : درين وادي به بانگ سيل بشنو که صد من خون معصومان به يک جو
کلمات: وادي:بيايان-اين وادي:اين صحراي کربلا-بانگ:صدا-من # تن –معصومان:بي گناهان-جو:روز
برگردان: روز عاشوراي حسيني خون صد بي گناه در يک روز به زمين ريخته شد ببين که مردم بدانخاطر مانند سيل گريه مي کنند
 
بیت 2 : پـر جبريل را ايـنجا بـسوزند بـدان تـا کـودکان آتـش فــروزنـد
کلمات: پَر:بال-جبرئيل:فرشتة رابط خدا و رسول او-بدان:به آن وسيله -فروزند:روشن کنند-افروختن:روشن کردند-کودکان:کودکان اهل بيت سيدالشهدا
برگردان: در صحراي کربلا شمر با بي رحمي تمام با پر جبرئيل آتشي افروخت و خيمه کودکان سيدالشهدا را آتش زد
 
بیت 3 : سخن گفتن را يار است اينجا تَـعـالَي الله چه استـفـفاست ايـنـجا
کلمات: که را: چه کسي را-يارست:مقدور است-تعالي الله:خداي بزرگ-چه:بسيار-استغفا:بي نيازي
برگردان: خداوندا در صحراي کربلا چه روح بزرگ و بي نيازي وجود داشت که از همه چيز دست کشيد تا احکام ترا جاري نمايد
 

در حضور اندیشه

حافظ به دلیل اشعاری که در دیوانش وجود دارد پیرو امامعلی (ع) و فرزندان اوست سند اول رباعی 27 سودی [الله،محمد،علی،فاطمه، حسن، حسین] می باشد بیت اول [ماهم که رخش روشنی خور بگرفت گرد خط او دامن کوثر بگرفت ] بیت دوم [ دلها همه در چاه ز نخدان انداخت وآنگاه سر چاه بعنبر بگرفت ] در ارتباط  با سیدالشهداء علیه السلام غزل 99 سودی [در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم بی جنایت] و غزل 15 بیت 2 صفحة 116 جلد اول شرح سودی الرحمه بر حافظ [ آنچه جان عاشقان از دست هجرت می کِشَند کَس ندیده در جهان جز تشنگان کربلا] قابل توجه است مخاطب این غزل [تُرک مَست] حافظ جلال الدین شاه شجاع ابن ابوالفوراس محمد مظفر تیز حمله و در اوج قدرت است. همة این سرودها تحت عنوان زنجیرة [سرها بریده بینی] جمع آوری و منتشر خواهد شد.انشاالله

برگردان روان

بیا و ببین روز عاشورا در صحرای کربلا  چه گذشت چگونه در یک روز صد تن را کشته و مجروح نمودند،چگونه با پر جبرئیل آتش افروختند و با آن خیمه کودکان را آتش زدند و آن کودکان مانند سیل گریستند که صدای شیون آنها تا به امروز به گوش می رسد.

تعمق

یکی از نعمات خداوند که موجب تکامل و پیشرفت میشود [شک و تردید] است ولی این نعمت اگر مانند دیگر نعمات نادرست استفاده شود زیانبار خواهد بود سلسله سرودهای حافظ تحت عنوان [مذهب  خواجه] که تا به امروز منتشر شده حکایت بی [تردید] می نماید محمد شمس الدین شیرازی [حافظ قرآن] [شیعه اثنی عشئریست] و او چنان مرد دلیریست که رو در روی جلال الدین شاه شجاع ابوالفوارس اهل تسنن می ایستد به او بگوید [به من زاد سفر بده ]می خواهم به طوس بروم و مدفن پر [خار و خاره] سلطان خوب را زیارت کنم چون نذر کرده ام  همین امروز هم در نشریات واقعی و مجازی مشاهده میشود  پیرامون مذهب حافظ [تردید] میشود و این [تردید] از نوع منفی و ضد تکامل است که اگر کنار گذاشته شود حافظ را بهتر خواهیم شناخت.

طبقه‌بندی غزل

جزء زنجیرة سرها بریده بینی بخشی از سلسله غزلیات مذهب حافظ غزلیست عقیدتی مقید زمان نمی باشد.
انتشار 26/02/1394 ش / 27/6/1436 ق / 16/5/2015 م موقت

سیاوش ایزدیفاطمه سهرابی

www.DarHozooreKhajeHafez.com
نام ایمیل عنوان دیدگاه
متن دیدگاه
کد تصویری